Privacy statement

Privacy statement

Version: 1.0 · 2018

Bedrijfsgegevens:
Website: https://www.adriaanvanerk.nl/
Telefoonnummer: 01 82 35 23 44
Adres: Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
E-mail: groep@adriaanvanerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adriaan van Erk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Apparaatgegevens zoals schermresolutie en besturingssysteem
 • Browsergegevens zoals taal en versie
 • Activiteiten op de website
 • Motivatiebrief
 • CV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via groep@adriaanvanerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij slaan zo min mogelijk persoonsgegevens op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, dat wil zeggen persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven of lidmaatschap van een vakvereniging.

Door vrijwillig en ongevraagd gevoelige persoonsgegevens aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door het indienen van je CV of een online sollicitatie) stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt zoals beschreven in dit beleid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adriaan van Erk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen naar aanleiding van een bericht via een contactformulier op de website
 • Optimaliseren van de website
 • Om contact met je op te nemen en te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure
 • Om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarnaar je solliciteert

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Voor het plaatsen van deze cookies wordt toestemming gevraagd bij het bezoeken van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Adriaan van Erk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Adriaan van Erk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Adriaan van Erk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatieprocedure worden maximaal 4 weken na de sollicitatie bewaard. Bij toestemming van de sollicitant kunnen de persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar bewaard worden.

De gegevens die verstrekt zijn via een contactformulier op de website worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Adriaan van Erk deelt jouw persoonsgegevens alleen met de makelaar als die aangegeven staat bij het contactformulier. Verder worden persoonsgegevens alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Adriaan van Erk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Adriaan van Erk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Klik hier om onze cookies te bekijken en uw voorkeuren aan te passen.
Je kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via cookies via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Adriaan van Erk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar groep@adriaanvanerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk en in elk geval binnen vier weken op jouw verzoek.

Adriaan van Erk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adriaan van Erk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wachtwoorden worden altijd gepseudonimiseerd (= omgezet in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een persoon) opgeslagen. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals cyberaanvallen) tegen te gaan. Wij voorzien derhalve in een passend beveiligingsniveau. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via groep@adriaanvanerk.nl of via telefoonnummer: 01 82 35 23 44.

Copyright © Adriaan van Erk 2018. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, verstrekt worden aan derden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adriaan van Erk, anders dan alleen voor eigen gebruik bedoeld.

 


 

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen, gevestigd aan Voorschoterweg 29 in Katwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen
Voorschoterweg 29
2235 SE Katwijk ZH
(071) 4020274

katwijk@ouwehandbouw.nl

www.ouwehandbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de actie die u onderneemt:

Contactformulier Serviceformulier
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Het bericht
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Vestiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via katwijk@ouwehandbouw.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, aan de hand van de grondslag ‘toestemming’:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien u hiervoor het contactformulier heeft ingevuld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ouwehand) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, moeten wij contact met u op kunnen nemen. Deze gegevens bewaren wij zolang het noodzakelijk is, afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maximaal 2 jaar.
 • Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren wij deze toestemming 5 jaar lang. Ook als u op een gegeven moment beslist dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, bewaren wij het intrekken van uw verzoek. We gebruiken uw gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
 • De gegevens die wij verzamelen door middel van Cookies (zoals Google Analytics) bewaren wij 26 maanden. Met deze gegevens kunnen wij uw ervaringen op onze website optimaliseren en uw voorkeuren bijhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser op uw computer, tablet of smartphone. Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen gebruikt functionele, analytische, voorkeur en tracking cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Functionele cookies zijn nodig om (delen) van de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies worden gebruikt om een beeld te krijgen van het gebruik van de website, zodat wij deze indien nodig kunnen verbeteren en beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Google houdt bij hoe u de website gebruikt en stelt rapporten op over de websiteactiviteit samen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google Analytics. De gegevens in Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Voorkeur cookies helpen uw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden.

Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies (automatisch laten) verwijderen of instellen dat u geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook.

Tracking cookies worden gebruikt om onze advertenties aan te laten sluiten bij uw interesses. Deze tracking data is onder andere afkomstig van een Facebook pixels of andere tags op onze website en brengt de effectiviteit en conversies van onze lopende campagnes in kaart. Dit is gebaseerd op uw bezoeken aan de website van Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar katwijk@ouwehandbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ouwehand – Bouwen & Ontwikkelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via katwijk@ouwehandbouw.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie 2.0 – mei 2018]