Anterieure overeenkomst plan Nieuw Rijnvaert ondertekend

Gemeente Katwijk, gemeente Oegstgeest, Adriaan van Erk Groep en Ouwehand Bouw ondertekenden op maandag 8 juni  jl. de ontwikkel- en realisatieovereenkomst van het project Frederiksoord Zuid (projectnaam Nieuw Rijnvaert). Dit woningbouwproject is een gezamenlijke ontwikkeling die deels op Katwijks grondgebied en deels op die van de gemeente Oegstgeest ligt en waar circa 280 woningen worden gebouwd.

De locatie
Het plangebied lig voor 70% op grondgebied van de gemeente Katwijk en 30% op grondgebied van de gemeente Oegstgeest. Het gebied ligt ten zuiden van de woonbuurt Frederiksoord en wordt begrensd door de Rijnsburgerweg aan de oostkant, de Valkenburgerweg aan de westkant en het gebied ‘Tuinen van Oegstgeest’ aan de zuidkant.

Wethouder Gerard Mostert (gemeente Katwijk): “Met de gezamenlijke ontwikkeling van dit gebied voegen we een mooie nieuwe waterrijke en groene woonbuurt toe aan onze gemeente en daarmee ook de broodnodige woningen”.

Aantrekkelijke woningbouwlocatie
De ontwikkelaars Adriaan van Erk Groep en Ouwehand Bouw zijn voornemens een aantrekkelijke woningbouwlocatie te realiseren met veel groen en water. Er worden circa 280 woningen gebouwd die aansluiten bij de actuele behoeften van woningzoekenden.

Wethouder Peter Glasbeek (gemeente Oegstgeest): ‘Ik ben blij met de samenwerking en dit mooie plan als resultaat waardoor in Oegstgeest hier in totaal 283 nieuwe woningen worden gerealiseerd waarvan 71 sociaal (25%)’.

Uitwerkingsplan
Op basis van door de gemeenteraad behandelde (nota van) uitgangspunten wordt een ontwerp uitwerkingsplan opgesteld voor het Katwijks grondgebied. Bewoners en andere betrokkenen hebben hier op 14 mei jl. tijdens de informatieve raadsvergadering over mee kunnen praten. De gemeenteraad neemt op 11 juni aanstaande een definitief besluit over de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan. Naar verwachting wordt 2021 gestart met de bouw.

Bartjan van Haaren (Adriaan van Erk Groep): ‘Voor ons een mooie afronding van het kwalitatief hoogwaardige plan ‘Rijnvaert’ en een kans om duurzame woningen voor onze klanten te realiseren. Dat is waar wij voor gaan’.

Arie van der Plas (Ouwehand Bouw): ‘De uitdaging om in twee gemeenten te komen tot 1 wijk is geslaagd, samen zijn stappen gezet om te komen tot Nieuw Rijnvaert. Een wijk die aansluiting vindt bij zowel Frederiksoord als de Tuinen van Oegstgeest, een mooie ontwikkeling waar we trots op kunnen zijn. Wij zijn er zeker van dat het fijn wonen wordt in Nieuw Rijnvaert, check de site www.nieuwrijnvaert.nl en blijf op de hoogte van de verder ontwikkeling’.